ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക

tg

ഓൾ സ്റ്റാർ പ്ലാസ്റ്റ് ലിമിറ്റഡ്

No.7 Fangzhong Road, Yuyao City, Ningbo, Zhejiang, ചൈന

+86 13819695929

bg

നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം വിടുക

നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക

നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം വിടുക

നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക